BOLESŁAW GROMNICKIJeden z niewielu polskich artystów estradowych, parających się trudną sztuką parodii i satyry, którą posiadł w stopniu zasługującym na pełne uznanie.

Jest aktorem i piosenkarzem, co pozwala mu na stworzenie tak rzadko spotykanej postaci showmana. Od prawie 50 lat występuje zawodowo na estradach w kraju i za granicą. Oklaskiwała go publiczność USA, Kanady, Nieniec, Francji - w słynnej Paryskiej Olimpii, oraz na estradach państw wschodniej Europy. Jego talent i inwencję twórczą podkreślali recenzenci takich pism, jak: Times, La Monde.

Obdarzony świetnymi warunkami głosowymi, dużą muzykalnością, rzadkim talentem parodystycznym i prawdziwą Vis-comiką, Bolesław Gromnicki zastępuje orkiestrę i plejadę solistów. Tworzy widowisko rozrywkowe, ktore spotyka się z aplauzem każdej publiczności.